2.80 με ΦΠΑ

Χρωμιομένο ποσυρραπτικό πρακτικό με εξ’ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή.

Εύκολη και γρήγορη αποσυρραφή συρραφίδων.