5.40 με ΦΠΑ

Αραιωτικό-στιλβωτικό χρωμάτων ακρυλικών καθυστερεί την ταχύτητα στεγνώματος και

δίνει ένα γυαλιστερό αποτέλεσμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ώς πατίνα σε

γωνίες δίνοντας όψη γυαλιστερής παλαίωσης.

Μπορεί να αναμιχθεί με ακρυλικά χρώματα.