5.40 με ΦΠΑ

Αραιωτικό-στιλβωτικό χρωμάτων ακρυλικών καθυστερεί την ταχύτητα στεγνώματος και

δίνει ένα γυαλιστερό αποτέλεσμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ώς πατίνα σε

γωνίες δίνοντας όψη γυαλιστερής παλαίωσης.

Μπορεί να αναμιχθεί με ακρυλικά χρώματα.

Κατηγορία: